ISO 14001 Belgelendirme

ISO 14001 Belgelendirme

20. YY ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden sorunlardan birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşme ile birlikte iyice hissedilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. İşte bu noktada insanlığın çevreye verdiği zararı azaltmak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar uygulamaya alınmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamak isteyen kuruluşlar için gerekli olan şartların belirtildiği uluslar arası bir standarttır.

Standart bir kuruluşun asgaride uyması gereken ÇYS proseslerini tanımlamaktadır. ISO 14001 standardı bir ürün standardı niteliğinde olmayıp kuruluşun çevre sistemine yönelik bir standarttır.

Öncelikle almış olduğunuz belgelerin uluslar arası geçerliliğinin olabilmesi için belgenin Akredite bir kurum tarafından düzenlenmesi, belgeyi düzenleyen kurumun akredite olduğu teşkilatın IAF üyesi ve ilgili standartta yetkilendirilmiş olması gereklidir.

Belgelendirme için öncelikle belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılması ile süreç başlayıp, teklifin onaylanmasının ardından 2 aşamalı bir denetim planlaması yapılmaktadır. Aşama 1 denetiminde kuruluşun mevcut statüsü, prosesleri, yasal şartlar ve doküman yapısı kuruluş sahası veya ofis ortamında masa başında incelenmekte olup Aşama 1'de tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin ardından kuruluş sahasında Aşama 2 denetimleri yapılmaktadır.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili süreç denetim raporları ile tarafınıza sunulmaktadır. QSI prosedürleri uyarınca belgelenin düzenlenebilmesi veya devamını sağlanması için küçük uygunsuzluklar için 180 gün içerisinde tarafımıza uygunsuzluk için planladığınız düzeltme ve düzeltici faaliyetleri yollamanız, büyük uygunsuzluklar için ise 180 gün içerisinde uygunsuzluğu tamamen ortadan kaldırmanız gerekmektedir.

Denetim ekip lideri tarafından hazırlanan raporun denetimden sonra QSI'a iletilmesinin ardından Belgelendirme Komitesi'nin yapacağı inceleme sonucuna göre belgelendirme kararı verilerek belge yayınlanmaktadır.

Belgelendirme ile ilgili ücretler tesis çalışan sayısı, faaliyet konusu, vardiya sayısı, daha önce  belgeli olup olmadığı, entegre bir denetim talebinin olup olmadığı gibi kriterler göz önüne alınarak IAF MD5, 11 gibi zorunlu dokümanlarına göre belirlenecek olan denetim gün sayısı üzerinden yapılır. Başvuru Formumuzu doldurup tarafımıza ulaştırmanız durumunda kurumunuz adına gerekli ücretlendirme yapılarak tarafınıza sunulacaktır.

No Comments Yet.

Leave a comment