Hakkımızda

QSI Belgelendirme, tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf belgelendirme, doğrulama ve muayene hizmeti veren bir kuruluştur. QSI küçük, orta ve büyük ölçekli bir çok özel ve kamu kuruluşuna sistem belgelendirme, sera gazı doğrulama ve periyodik muayene hizmeti sağlamaktadır.

QSI Belgelendirme Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde faal olarak hizmetlerini gerçekleştirmekle birlikte mevcut akreditasyonları ile tüm dünyada hizmet verebilecek altyapıya sahiptir.

Uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmetlerini gerçekleştiren QSI Belgelendirmeden alacağınız hizmetler prestijiniz olacaktır.

- 2006 Yılında UKAS & JAS ANZ & SAAS & IRCA & ACCREDIA & WDU akreditasyonlarına sahip İngiltere Merkezli GlobalGROUP of Companies Limited Şirketi hissedarları tarafından GLOBALGRUP Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. adı ile İstanbul merkezli olarak kurulmuştur.

- 2006 - 2010 Yılları arasında GlobalGROUP İngiltere'nin Türkiye Temsilcisi olarak UKAS Akreditasyonlu ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 Sistem Belgelendirme,  SAAS Akreditasyonlu SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgelendirme-
WDU Akreditasyonlu Engelliler İçin Evrensel Standartlar Belgelendirme - IRCA Onaylı Baş Denetçi Eğitim Hizmetleri gerçekleştirmiştir.

- 2010 Yılında TÜRKAK tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konularında yetkilendirilmiştir.

- 2010 - 2015 Yılları arasında GlobalGROUP İngiltere Temsilcisi ve TÜRKAK akrediteli belgelendirme kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

- 2015 Yılında kardeş kuruluşu GÜVENTEST ile İş Salığı ve Güvenliği kapsamında TÜRKAK'tan ISO 17025 konusunda akredite laboratuvar olmuştur.

- 2016 Yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 001 yetki numarası ile yetkilendirilen ilk Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluş olmuştur.

- 2017 Yılında kardeş kuruluşu GÜVENTEST ile İş Salığı ve Güvenliği kapsamında TÜRKAK'tan ISO 1702o konusunda akredite muayene kuruluşu olmuştur.

- 2018 Yılında TÜRKAK tarafından ISO 14065 Standardı kapsamında 001 akreditasyon numarası ile akredite edilen ilk Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluş olmuştur.

Vizyonumuz; Konusunda uzman, dürüst, ahlaklı, ilkeli ve şirketine gönülden bağlı çalışanlarımız ile bilişim teknolojisini en üst düzeyde kullanarak müşterilerimiz için güvenilir, bağımsız, tarafsız ve güvenilir doğrulama, belgelendirme ve muayene hizmeti sunarız...

Misyonumuz;  Katma değer yaratan denetim, doğrulama ve muayeneler gerçekleştirerek müşterilerimizin proseslerine katkı sağlamak ve sektöre olan güveni artırmaktır...

Konusunda uzman, profesyonel kadromuz ve hizmetlerimizle müşterilerimize birinci sınıf Belgelendirme, Sera Gazı Doğrulama ve Muayene Hizmetleri sağlamak için kendimizi adadık.

Amacımız; hizmetlerimizi müşterilerimiz ile yaptığımız sözleşmelere ve Akreditasyon şartlarına uygun tarafsız, bağımsız ve adil şekilde sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için tarafsızlığı ve objektifliği esas alarak bir yönetim sistemi tasarladık, çıkar çatışmalarını ve olası riskleri belirledik, bu yönetim sistemini düzenli şekilde geliştirerek uygulamaktayız. Ayrıca bu amaca ulaşmak için ölçülebilir hedefler koyup düzenli yönetim gözden geçirmelerimizle bu hedeflere varılıp varılmadığını inceliyoruz. Şirket dokümantasyonumuz şirketin bütün seviyelerinde kabul edilmesi, anlaşılması ve uygulanmasını sağladık.

Sistemimizin etkinliği düzenli iç denetim ve gözden geçirmeler ile sürekli gözlemlemekteyiz.

Belirlemiş olduğumuz standartlarda hizmet kalitemizi sağlamak adına şirket içi ve dışı faaliyetlerimiz sürekli izlenmekte, müşteri geri bildirimleri değerlendirilmektedir. Bu faaliyetlerimiz sayesinde müşterilerimize daha fazla artı değer katmak adına hizmetlerimizi geliştirmekteyiz.

Bütün QSI çalışanları bu politikaya, şirket prosedürlerine uymakla yükümlüdür.

Okay KAYHANLI

Genel Müdür

01.08.2017 / rev.05

QSI Üst Yönetimi;

 • Belgelendirme ve doğrulama faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
 • QSI yetkilileri ve personelinin, belgelendirme ve doğrulama prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen, sera gazı doğrulama hizmeti almak isteyen kuruluşların ve QSI ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Belgelendirme ve doğrulama faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Belgelendirme ve doğrulama uygulamasında yer alan Komitelerin, Karar Vericilerin, Onaylayıcıların kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • QSI çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen ve doğrulama hizmeti verilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • QSI çalışanlarının, sistem belgelendirme ve sera gazı doğrulama faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • Sistem belgelendirme ve sera gazı doğrulama işlemleri sırasında, müşterilerinin yönetim sistemleri ve sera gazı beyanları ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen sistem belgelendirme ve sera gazı doğrulama hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme ve sera gazı doğrulama faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,
 • Özel bir ürün, belgelendirilen veya sera gazı doğrulaması yapılan kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Sistem belgelendirme ve sera gazı doğrulama hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,
 • QSI dan doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
 • Belgelendirme ve sera gazı doğrulama sisteminin çalıştırılması için, mesleki sorumluluk sigortası dışında kalan konularda gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
 • QSI’ın sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini ve sera gazı doğrulama hizmeti verilmeyeceğini,
 • QSI’ın sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu diğer kuruluşlarının işlerinde, QSI’la rekabet ortamı yaratmayacağını, tarafsız ve bağımsız olacağını,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş / doğrulama yapılmış olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
 • Denetim ve doğrulama hizmetleri için denetçi/doğrulayıcı/teknik uzman havuzunda bulunan eş, dost veya akrabaların asla denetim ve doğrulama kuralları dışında hareket etmeyeceğini, bunun için bütün önlemleri alacağını,
 • QSI sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

beyan ve taahhüt eder.

Yapmış olduğumuz bu beyan doğrultusunda;

 • QSI, sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşları belgelendirmemekte ve sera gazı doğrulama hizmeti verilmemektedir.
 • QSI, bir başka belgelendirme kuruluşunu, kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için belgelendirmemektedir.
 • QSI, bir başka belgelendirme / doğrulama kuruluşuna sera gazı doğrulama hizmeti sunmamaktadır.
 • QSI, hiçbir şekilde yönetim sistemi ve sera gazı danışmanlığı sunmamakta veya sağlamamaktadır.
 • QSI, belgelendirdiği ve sera gazı doğrulama hizmeti verdiği müşterilerine iç denetim teklifinde bulunmamakta ve iç denetim gerçekleştirmemektedir.
 • QSI, yönetim sistemleri hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile QSI arasında belgelendirme kuruluşunun tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda belgelendirmemektedir.
 • QSI, sera gazı raporu / izleme planı hazırlanması hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile QSI arasında QSI’ın tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda ilgili kuruluşu belgelendirmemekte ve sera gazı doğrulama hizmeti sunmamaktadır.
 • QSI’ın, herhangi bir danışmanlık kuruluşu ile mülkiyet, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finansmanlar, sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ilişkisi yoktur.
 • QSI, denetim ve doğrulama işlerinde, yönetim sistem ve sera gazı danışmanlığı kuruluşlarını dış kaynak olarak kullanmamaktadır.
 • QSI belgelendirme ve doğrulama faaliyetleri, yönetim sistem ve sera gazı danışmanlığı kuruluşları ile bağlantılı olarak pazarlanmamakta ve teklif edilmemektedir.
 • Danışmanlık kuruluşlarının QSI’ın adını kullanarak, belgelendirmenin ve doğrulamanın daha basit, kolay, hızlı ve ucuz olacağını belirten uygunsuz iddiaları söz konusu olursa, bu durumu düzeltmek için, yasal yollara başvurmak dahil her türlü tedbiri alacaktır.
 • QSI, çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim sistemi danışmanlığında bulunan hiçbir personeli, denetimde veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben 2 (iki) yıl süresince görevlendirmez.
 • QSI, çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye sera gazı danışmanlığında bulunan hiçbir personeli, doğrulamasında veya diğer doğrulama faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben 3 (üç) yıl süresince görevlendirmez.
 • QSI, belgelendirme ve doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan sözleşmelerle güvence oluşturmuştur. Ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermemektedir.
 • QSI, tarafsızlık ve bağımsızlık durumunu tehlikeye atacak bütün önlemleri almıştır.
 • QSI, iç veya dış personelinden, kendilerini veya QSI’ı çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini istemektedir. Bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri risk analizlerinde girdi olarak kullanacaktır.

Okay KAYHANLI

Genel Müdür

01.10.2015 / rev.00