Baş Denetçi Eğitimleri

QSI 25.03.2019 tarihi itibari ile CQI IRCA 6023829 numaralı TVE International Academy Pvt. Ltd. ile aşağıdaki eğitim konularında çözüm ortaklığı anlaşması yapmıştır.

Baş Tetkikçi Eğitimleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Eğitim Kodu
QMS-LA-01
Eğitim Adı
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi
5 Gün (40 Saat)
Sınav
Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği 
Eğitimler uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR GLOBAL onaylı olarak verilmektedir.
Katılımcılar İçin Ön Şart

Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

a- Yönetim Sistemleri Bilgisi

 • Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b- Kalite Yönetimi Bilgisi

 • Temel kavramlar ve yedi kalite yönetimi ilkesi (bkz. ISO 9000)
 • Kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki
 • ISO 9001’deki gereklilikler ve ISO 9000’de verilen sık kullanılan kalite yönetimi terimleri ve tanımları hakkında bilgi.
   
Eğitim Stili
 • Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.
 • Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir. 
 • Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Eğitim Kodu
EMS-LA-01
Eğitim Adı
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi
5 Gün (40 Saat)
Sınav
Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği 
Eğitimler uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR GLOBAL onaylı olarak verilmektedir.
Katılımcılar İçin Ön Şart

Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

a- Yönetim Sistemleri Bilgisi

 • Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b- Çevre Yönetimi Bilgisi

 • Temel Çevre kavramları
 • ISO 14001’deki gereklilikler
Eğitim Stili
 • Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.
 • Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir. 
 • Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Eğitim Kodu
FSMS-LA-01
Eğitim Adı
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi
5 Gün (40 Saat)
Sınav
Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği 
Eğitimler uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR GLOBAL onaylı olarak verilmektedir.
Katılımcılar İçin Ön Şart

Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

a- Yönetim Sistemleri Bilgisi

 • Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b- Gıda Güvenliği Yönetimi Bilgisi

 • Temel kavramlar 
 • HACCP Bilgisi
   
Eğitim Stili
 • Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.
 • Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir. 
 • Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Eğitim Kodu
ISMS-LA-01
Eğitim Adı
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi
5 Gün (40 Saat)
Sınav
Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği 
Eğitimler uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR GLOBAL onaylı olarak verilmektedir.
Katılımcılar İçin Ön Şart

Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

a- Yönetim Sistemleri Bilgisi

 • Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b- Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgisi

 • Bilgi güvenliği ihtiyacının farkındalığı
 • Bilgi güvenliği için sorumluluk verilmesi
 • Yönetim taahhüdünü ve paydaşların çıkarlarını dahil etmek
 • Sosyal değerleri geliştirmek
 • Kabul edilebilir risk seviyelerine ulaşmak için uygun kontrolleri belirlemek amacıyla risk değerlendirmeleri sonuçlarını kullanmak
 • Güvenliği bilgi ağlarının ve sistemlerinin temel bir unsuru olarak dahil etmek
 • Bilgi güvenliği olaylarının aktif önlenmesi ve tespiti
 • Bilgi güvenliği yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlanması
 • Bilgi güvenliğinin sürekli olarak yeniden değerlendirilmesi ve uygun şekilde değişiklik yapılması
   
Eğitim Stili
 • Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.
 • Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir. 
 • Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Eğitim Kodu
ISG-LA-01
Eğitim Adı
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi
5 Gün (40 Saat)
Sınav
Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği 
Eğitimler uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR GLOBAL onaylı olarak verilmektedir.
Katılımcılar İçin Ön Şart

Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

a- Yönetim Sistemleri Bilgisi

 • Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b-  İSG Yönetimi Bilgisi

 • Temel İSG kavramları 
 • ISO 45001’deki gereklilikler
   
Eğitim Stili
 • Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.
 • Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir. 
 • Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Eğitim Kodu
EnMS-LA-01
Eğitim Adı
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
Eğitim Süresi
5 Gün (40 Saat)
Sınav
Final gününde 2 saat kitap kapalı sınavı vardır (geçme notu % 70) olacaktır.
Eğitimin Geçerliliği 
Eğitimler uluslararası geçerliliği olan EXEMPLAR GLOBAL onaylı olarak verilmektedir.
Katılımcılar İçin Ön Şart

Bu kursa başlamadan önce, katılımcıların aşağıdaki bilgileri önceden bilmeleri gerekir:

a- Yönetim Sistemleri Bilgisi

 • Planla, Yap, Kontrol et, Hareket et (PDCA) döngüsü
 • Bir yönetim sisteminin temel unsurları ve üst yönetim sorumluluğu politikası, hedefler, planlama, uygulama, ölçüm, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişki

b- Enerji Yönetimi Bilgisi

 • Temel kavramlar 
 • ISO 50001’deki gereklilikler
   
Eğitim Stili
 • Bütün oturumlar katılımcı etkileşimlidir ve katılımcıların derse katılımı teşvik edilir. Dersler, sunumlar ve slayt gösterimi aracılığıyla anlatılacaktır.
 • Eğitimde çok sayıda etkinlikler vardır ve her etkinlik genel adaylık değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilir.
 • Anlamayı kolaylaştırmak için mümkün olduğunca pratik uygulamalara yer verilecektir. 
 • Örnek bir canlı değerlendirme veya denetim canlandırması 4. Günde yapılacak. Dolayısıyla katılımcılar öğrendikleri ve geliştirdikleri becerileri sergileme şansına sahip olacaklar

Geçiş / Dönüştürme Eğitimleri

CQI & IRCA Onaylı Annex SL Module 1 Geçiş - (Ref no:17900)

CQI & IRCA Onaylı ISO 9001:2015 Module 2 - (Ref no:17901)

CQI & IRCA Onaylı ISO 14001:2015 Module 2 - (Refno:17933)

CQI & IRCA Onaylı ISO 45001:2018 – (Ref no: 1873)

CQI & IRCA Onaylı ISO 14001:2015 - (Ref no. 1634)

CQI & IRCA Onaylı OHSAS 18001:2007 - (Ref no. 1635)

İç Tetkikçi Eğitimleri

CQI & IRCA Onaylı ISO 9001:2015 - (Ref no. 1661)

CQI & IRCA Onaylı ISO 14001:2015 - (Ref no. 1657)

CQI & IRCA Onaylı OHSAS 18001:2007- (Ref no. 1660)

CQI & IRCA Onaylı ISO 22000:2005 - (Ref no. 1844)

CQI & IRCA Onaylı ISO 27001:2013 - (Ref no. 1854)